• Yalnızca pdf formatı desteklenmektedir.
  • Açık Rıza Beyan Formu
    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konularında bilgilendirildim. Yazılı ve/veya elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, NetBT ‘nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi ile NetBT’nin işe alım prosedürlerinin geliştirilmesi gibi NetBT ‘nin ticari faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla NetBT’ye ilettiğim her türlü kişisel verimin, NetBT tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya NetBT tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların (eski çalışılan işyeri, iş arkadaşları, yöneticileri vs.) aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgilerin/verilerin NetBT tarafından kaydedilmesine, kişisel verilerimin NetBT’nin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi amacıyla yetkili mercilerle paylaşmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin 5 yıl boyunca NetBT’nin insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine onay veriyorum / onay vermiyorum.