e-Beyanname Nedir?

e-Beyanname Gelir İdaresi Başkanlığına bildirimde bulunulan beyannamelerin SAP’den uygun formatlarda alınmasını sağlayan uygulamadır. Vergi Usul Kanunu’nun 257. Maddesine istinaden beyannameler elektronik ortamda gönderilmek zorundadır.

e-Beyanname’nin sağladığı avantajlar nelerdir?

  • Hızlı ve Kolay Beyanname Hazırlama
  • Hata Payının En Aza İndirgenmes
  • Kontrol Edilebilir Bir Sistem
  • Tek Ekrandan Erişim
  • Yöneticilere Raporlama Kolaylığı