e-İrsaliye Nedir?

Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemedir.

Sağladığı avantajlar nelerdir?

  • Basım ve saklama/arşivlemesi kolaydır
  • Taşıma anında kaybolma riski yoktur
  • Kötüye kullanımı engellemesi
  • Hızlı arama, erişim ve iletim özelliği
  • Kağıt İrsaliyede bulunması gereken tüm bilgiler yer alır
  • Sevk İrsaliyesi belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir
  • Sadece sisteme kayıtlı firmalar arası e-İrsaliye oluşturulabilir (e-Fatura gibi)

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Cevap-1: e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzere olan mükellefler için zorunlu olacaktır.

Cevap-2: 01/07/2020

Cevap-3: Sadece sevk irsaliyeleri elektronik olarak oluşturulacaktır.

Cevap-4: e-İrsaliye malın fiili sevkinden önce düzenlenmiş ve başarılı bir şekilde GİB sistemlerine gönderilmiş olması gerekmektedir.

Cevap-5: Evet tüm müşterilerinize e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Mükellef olmayan müşterilere aynı e-Arşiv fatura sisteminde olduğu gibi offline olarak e-İrsaliye düzenlenecektir.

Cevap-6: Matbu irsaliyedeki tüm bilgiler e-İrsaliye’de de yer alacaktır. Aynı zamanda istediğiniz ek tüm bilgileride e-irsaliyeye ekleyebilirsiniz.

Cevap-7: Evet, ileri tarihli e-İrsaliye oluşturabilirsiniz. İstisnai haller dışında önceki tarihli düzenlenemez.

Cevap-9: Aynı e-Faturada olduğu gibi e-İrsaliye’de de yanıt belgesi mevcuttur. Malın tam teslimi halinde “kabul”, eksik veya bir kısmı hatalı gönderimlerde “kısmı kabul”, tüm malın iadesi veya yanlış e-İrsaliye düzenlenmesi durumlarında “ret” yanıtları ile cevap verebileceksiniz. 7 gün içerisinde yanıt dönülmezse otomatik olarak kabul edilmiş sayılacaktır.

Cevap-10: e-İrsaliye belgesinin iptali söz konusu değildir. Bununla birlikte malın fiili sevkinden önce, malın muhteviyatının ya da alıcının hatalı olduğunun tespiti durumunda, alıcı tarafından e-İrsaliye muhteviyatının tamamına “irsaliye yanıtı” ile “red” yanıtı verilebilir.

Cevap-11: e-İrsaliye uygulaması kapsamında zincir teslimlerde de e-İrsaliye düzenlenebilmektedir. Uygulama kapsamında düzenlenecek e-İrsaliyelerde alıcı ve satıcı dışında alıcı ve satıcı adına hareket eden tarafların da belge üzerinde gösterilmesi mümkündür.

Cevap-12: Evet, işletmenin şubeleri arasında yapılan mal sevkiyatlarında e-İrsaliye düzenlenecektir.

Cevap-13: Böyle bir zorunluluk mevcut değil ama Sevk öncesi fatura kesilmişse e-İrsaliye üzerinde de e-Fatura bilgisine yer verebilirsiniz.

Cevap-14: Bu tür durumlarda tekrar e-İrsaliye düzenlenmesine gerek yoktur. E-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı üzerinde “sevk irsaliyesi yerine geçer” ibaresi olması yeterlidir.

Cevap-15: e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde de sevkiyatın başlamasından önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Malın yanında söz konusu eİrsaliyenin kağıt çıktısı bulundurulacaktır. Ancak Ticaret Bakanlığı ile GİB bilgi işlem sistemleri arasında gerekli entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip,  e-İrsaliye’nin kağıt çıktısı yerine elektronik ortamda görüntülenebilir dosyası da ibraz edilebilir şekilde sevkiyat işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

Cevap-16: Hayır zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak e-Fatura’da bulunan elemanlar e-İrsaliyede eklenebilir.

Cevap-17: Satıcı veya malı sevk edecek lojistik firması e-İrsaliye düzenler.

Eğer satıcı e-irsaliye düzenlerse; Satıcı alıcı adına e-İrsaliye oluşturur ve bu bilgiyi  lojistik firmasına iletir. Lojistik firmasıda taşıma irsaliyesi düzenleyerek sevkiyatı gerçekleştirir.

Eğer lojistik firması e-irsaliye düzenlerse; Lojistik firması alıcı adına e-irsaliye oluşturur ve bu bilgiyi satıcıya iletir. Ayrıca bir taşıma irsaliyesi düzenleyip sevkiyatı gerçekleştirir.

Cevap-18: Bu tür durumlarda “Muhtelif Müşteriler” ibareli e-İrsaliye düzenlecektir. Mal fiili olarak teslim edildikten sonra teslim o sevkiyata ilişkin e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.

Cevap-19: Evet, hem diğer firmaya gönderilirken, hem de kendi firmanıza sevkiyatı sırasında ayrı ayrı e-İrsaliye düzenlenmesi ve hangi işlem için gönderildikleri (Boyatılmak, Tamir ettirilmek, parça değiştirmek vb.) yazılması zorunludur.

Cevap-20: Evet, e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

Cevap-21: Hayır kağıt çıktısı zorunluluğu yoktur ancak malı sevk eden araç görevlisi elektronik ortamda (cep telefonu veya tablet) e-irsaliyeyi ibraz etmekle yükümlüdür.

Cevap-22: Evet, malın fiili tesliminde bir teslim/tesellüm belgesi olarak kullanabilirsiniz. Bu belge e-İrsaliye belgesi vasfından her iki tarafında imzasını taşıyan bir tutabak belgesi vasfı kazanır.

**Tüm soru ve demo/toplantı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Email: sales@net-bt.com.tr

Telefon: +90 216 688 48 03

**Ayrıca İlgili tebliğe ulaşmak için;

http://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no487nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-taslagi-hazirlandi