e-İrsaliye Nedir?

213 Sayılı VUK gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, veri biçimi ve standartları GİB tarafından düzenlenen, satıcı ve alıcı tarafların birbirlerine elektronik ortamda göndermiş olduğu belgedir. e-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahiptir ve kağıt irsaliye yerine geçmektedir.

Sağladığı avantajlar nelerdir?

 • Basım ve saklama maliyetinde azalma
 • Taraflar arasında etkin mutabakat süreci
 • Hızlı arama, erişim ve iletim özelliği
 • Kısmi kabul, iade ya da hatadan kaynaklanan teslimat işlemlerinde ki aksaklıklar elektronik ortamda satıcıya iletilebilir.
 • e-İrsaliye içerisinde taşımada kullanılan aracın plaka bilgisi ve şoföre ilişkin TCKN bilgileri yer alacaktır. GİB, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığı ile yapılacak entegrasyon çalışmasıyla kağıt belge taşımadan sevkiyat yapılabilir.

SSS

Cevap-1: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak irsaliyenin elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan bir uygulamadır. E-İrsaliye kağıt irsaliye ile aynı özelliklere sahiptir ve kağıt irsaliye yerine geçmektedir.

Cevap-2:

 • E-İrsaliye kapsamında oluşturulacak elektronik belge, e-faturada olduğu gibi UBL (Universal Business Language) tabanlıdır.
 • E-İrsaliye sistemi, E-Fatura sistemine benzer şekilde “kapalı” bir sistem üzerinden çalışmaktadır. Bu nedenle E-İrsaliye’den yararlanabilmek için alıcı ve satıcı tarafların

E-İrsaliye sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.

 • E-İrsaliyenin, malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemleri üzerinden alıcısına iletilmesi gerekir. Aksi halde bir hüküm ifade etmez.
 • E-fatura düzenlenmiş ise belge numarası bu çıktıda yer almalıdır; ancak ıslak imza yada kaşe zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • Malın tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilmesi zorunlu değildir.
 • Mükellefler E-İrsaliye sistemini kullanabilmek için doğrudan GİB bağlantısı (entegrasyonu) ile ya da Özel Entegratör sistemlerini tercih edebilirler.

Cevap-3: E-Fatura mükellefleri E-İrsaliye kullanma zorunluluğunda olup 01.01.2019 tarihine kadar gerekli başvuruları ve altyapıyı sağlamalıdır. (En son yayınlanan tebliğe istinaden)

Cevap-4: Eğer E-İrsaliye kullanma zorunluluğu kapsamındaysanız ve karşı taraftaki muhattabınız da aynı şekilde E-İrsaliye mükellefi olma zorunluluğunda ise her iki firma da E-Arşiv fatura dışında E-İrsaliye düzenlemelidir. Ancak muhattabınız, karşı firma E-İrsaliye kullanıcısı değil ise E-Arşiv fatura düzenleyerek mevcut sisteminizi bu muhattap için devam ettirebilirsiniz. (En son yayınlanan tebliğe istinaden)

Cevap-5: Evet. Sistem yanıtı geldikten (başka bir ifadeyle alıcı zarf bilgisine 1200 mesajını döndükten) sonra olmalıdır. Eğer alıcı tarafından E-İsaliyenin alındığına ilişkin sistem yanıtı gelmezse, hata kodu ya da alınamama gerekçesi dip notlara yazılarak resmi kağıt üzerine irsaliye yazdırılıp süreç devam ettirilebilir. (En son yayınlanan tebliğe istinaden)

Cevap-6: Evet olacak. E-Faturadan farklı olarak; E-irsaliyede kabul/ret kalem bazında kabul ya da ret şeklinde yapılması zorunlu olacaktır. Kabul/ret için belirlenen süre 7 gün olması şeklinde bekleniyor. (En son yayınlanan tebliğe istinaden)

Cevap-7: Evet. Dahili sevkiyat kapsamında depolar arası oluşan irsaliyeler elektronik ortamda düzenlenebilecektir. (En son yayınlanan tebliğe istinaden)

Cevap-8: Bu sorunun yanıtı sürücünün irsaliyedeki bilgileri beyan durumunda sayısal ya da kağıt ortamda çıktı sunma durumuna bağlıdır. Eğer sürücü tablet gibi akıllı cihazlar kullanarak E-İrsaliye bilgisine erişim yapabiliyorsa beyaz kağıda çıktı alınmasına gerek olmayacaktır. Ancak bu tür akıllı cihazlar kullanılmıyorsa E-İrsaliye ilk geçişlerinde kağıt çıktının sürücü ile birlikte bulunması gerekmektedir. (En son yayınlanan tebliğe istinaden)

Cevap-9: Bir önceki sorunun cevabına bağlı kalarak bu sorunun cevabını şu şekilde vermemiz mümkündür; yol denetimleri ellerinde bulunan tabletler aracılığı ile kontrol memurları tarafından aynı şekilde sağlanacaktır. Araca ait plaka bilgisi ve soföre ait TCK bilgisi E-İrsaliye üzerinde yer alacak olup tehlikeli madde taşıma durumu gibi şoför için yer alacak ek bilgiler ise E-İrsaliye içine içerik (örnek Pdf şekilinde) olarak eklenebilir olacaktır.

Cevap-10: Evet. 10 yıl süre ile saklanması zorunlu olacak. (En son yayınlanan tebliğe istinaden)

**Tüm soru ve demo/toplantı talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Email: sales@net-bt.com.tr

Telefon: +90 216 688 48 03

 

**Ayrıca İlgili tebliğe ulaşmak için;

http://www.gib.gov.tr/vergi-usul-kanunu-genel-tebligi-sira-no487nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-taslagi-hazirlandi