Fatura İşleme Merkezi


GİB tarafından elektronik ortamda e-fatura gönderme işlemleri kapsamı dışında; alıcılar ve satıcılar arasında gerçekleştirilen kağıt faturaların SAP ya da diğer ERP sistemlerinde kayıt altına alınarak entegrasyonunun (muhasebeleştirilmesinin) sağlanmasıdır.

Fatura İşleme Merkezi Nedir?

GİB tarafından elektronik ortamda e-fatura gönderme işlemleri kapsamı dışında; alıcılar ve satıcılar arasında gerçekleştirilen kağıt faturaların SAP ya da diğer ERP sistemlerinde kayıt altına alınarak entegrasyonunun (muhasebeleştirilmesinin) sağlanmasıdır.

Sağladığı Avantajlar Nelerdir?
 • Hızlı, güvenli, kolay faturalama sisteminin devreye alınmasını sağlar.
 • Zaman kaybını önler.
 • Kağıt faturaların da dijitalde muhafazasının sağlanarak muhasebeleştirme işlemlerinin yapılmasını sağlar.
 • Onay işlemi kolayla takip edilebilir.
 • Atanma işlemi olmamış ise kaydedildikten sonra atama yapılabilir.
 • Faturaların mail atılabilir.
Uygulama İşleyişi
 • Gelen Kağıt Fatura tarayıcı ya da mobil cihaz aracılığı ile dijital faturaya dönüştürülür.
 • Taratıldıktan sonra FTP ile saklanması sağlanır.
 • Kaydedilen faturanın görüntülenmesi gerçekleştirilir.
 • Fatura Tanıma Sistemi ile kağıt fatura üzerinde belirtilen fatura başlık bilgileri (Satıcı Kodu,Tutar, Fatura Tarihi vb.) her bir kalem bazında sisteme kaydedilir.
 • Gelen efatura ile aynı akış şeması kullanılarak Kağıt Fatura onay hiyerarşisi sağlanır
 • e-Fatura senaryosundaki gibi ; Otomatik Onay Stratejisi entegre edilmesi, atanma işlemi olmamış ise kaydedildikten sonra atama yapılabilmesi mümkündür.