Fatura İşleme Merkezi


Kurumunuza ait belge, döküman ve iş akışlarınızı mobil ortamda takip edilebilirlik, süreç odaklı iş yapma anlayışı esasına dayanan dijital platformdur.

eBA Onay Süreçlerinizi Mobile Taşıyın

Fatura İşleme Merkezi Nedir?

GİB tarafından elektronik ortamda e-fatura gönderme işlemleri kapsamı dışında; alıcılar ve satıcılar arasında gerçekleştirilen kağıt faturaların SAP ya da diğer ERP sistemlerinde kayıt altına alınarak entegrasyonunun (muhasebeleştirilmesinin) sağlanmasıdır.

Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

  • Hızlı, güvenli, kolay faturalama sisteminin devreye alınmasını sağlar.
  • Zaman kaybını önler.
  • Kağıt faturaların da dijitalde muhafazasının sağlanarak muhasebeleştirme işlemlerinin yapılmasını sağlar.
  • Onay işlemi kolayla takip edilebilir.
  • Atanma işlemi olmamış ise kaydedildikten sonra atama yapılabilir.
  • Faturaların mail atılabilir.