e-Fatura

efaturaTürkiye’de 397 sıra no.lu VUK tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, VUK gereği bir faturada yer alması gereken bilgilerin içerisinde yer aldığı, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.

e-Fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır

Şirketinizi ERP bağımsız çalışan NetBT | e-Fatura çözümü ile geleceğe hazırlayın.

NetBT sunduğu e-Fatura çözümüyle kurumların Maliye Bakanlığı standartlarına uygun bir şekilde e-Fatura sistemine kısa sürede geçmesini sağlıyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan “e-Fatura Özel Entegratörü” ünvanı alan NetBT, e-faturaya geçiş yapmak isteyen firmaların bilgi işlem yatırımı zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. GİB ile Kurumlar arasındaki ilişkiler tek elden yönetiliyor ve NetBT güvencesi ile e-Fatura sistemini kullanabiliyorlar. Ayrıca kurumlar yasal uyum, güncelleme, mevzuat takibi gibi bakımlarla da ilgilenmek zorunda kalmıyorlar.

Faturalar Akıllanırken NetBT | e-Fatura’nın Sunduğu Avantajlar
 • SAP ERP ile full entegre çalışarak muhasebeleştirme imkanı sunarken Mikro, Logo, AS-400, Netsis gibi Non-SAP sistemlerle de sorunsuz bir şekilde çalışabilmektedir.
 • Postalama, arşivleme, noter onay maliyeti gibi masraflar e-Fatura ile ortadan kalkar.
 • Daha az kağıt… Daha çok ağaç… Her yıl yüzbinlerce ağacın kesilmesi önlenir.
 • Gereksiz kaynak kulanımın önüne geçer ve faturalama işlemlerindeki giderleri azaltır.
 • Giden/gelen faturaların durumu hakkında kullanıcı dostu arayüzü ile anlık bilgi aktarır.
 • GİB’e yapılacak yasal bildirim sürecini otomatikleştirir.
 • Verileri otomatik olarak ERP sistemlerinden çeker ve müşteriye iletilmek üzere e-Fatura sistemine gönderir.
 • Fatura işlem maliyetlerini azaltmak için etkilidir.
 • Tedarikçiler için, satıcıların geniş ağları ile fatura işlemlerini kolaylaştırır.
 • Kullanıcıların faturalaşma işlemlerini hem SAP içinde hem de portal bazlı takip edebilmeleri için basit ve fonksiyonel arayüzler sunmaktadır.
 • Ana veri yönetimini web servislerle periyodik olarak otomatize ederek e-Fatura kapsamına giren şirketleri çekebilmektedir.
 • e-Faturaların müşteri veya şirket bazında otomatik gönderimini sağlamaktadır.
 • Email notifikasyonları ile kullanıcı, grup veya rol bazında bilgilendirme yapabilmektedir.
 • ERP sisteminden işlenen ve arşivlenen faturalara sunduğu portalden erişim ve bu faturaları matbu şeklinde görüntüleme imkanı vermektedir.
 • Kesilen faturaların e-fatura kapsamında olup olmayacağını ana veri entegrasyonu ile sağlayarak hatasız fatura gönderimi yapmaktadır.
 • e-Fatura süreci ile ilgili tüm statüler loglanıp raporlarla gösterilmektedir.
 • Fatura verilerini kendi orijinal formatıyla saklayabilme imkânı sunar.
 • Faturalara anında hızlı ve güvenilir erişim imkanı sağlanır.
 • Performans artışı sağlanır, hata oranları düşer.

İhracat faturaları 01.01.2017’den itibaren e-Fatura oluyor

25/12/2015 tarihinde Resmi gazetede yayımlanan 461 sayılı VUK genel tebliği ile; e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerine ait faturaların e-Fatura olarak düzenlenme zorunluluğu başlangıç tarihi 01.01.2017 olarak yeniden belirlenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, e-Fatura Portalı üzerinde “İhracat Faturası” kesilemeyecektir. NetBT Portal ve SAP sisteminiz üzerinden ihracat faturalarınızı oluşturabilir, GİB aracılığıyla alıcısına ulaştırabilirsiniz.