Fatura İşleme Merkezi Logo

Fatura İşleme Merkezi Nedir?

Fatura işleme merkezi, GİB tarafından elektronik ortamda e-fatura gönderme işlemleri kapsamı dışında; alıcılar ve satıcılar arasında gerçekleştirilen kağıt faturalar ve gelen e-Arşiv faturaların (tüm alış faturaları) SAP ya da diğer ERP sistemlerinde kayıt altına alınarak entegrasyonunun (muhasebeleştirilmesinin) sağlayan bir uygulamadır.

Uygulamanın Mimarisi

1) İnteraktif Vergi Dairesinden firmanıza kesilmiş olan faturalar web servisle sisteme alınır.

2) Kağıt faturalar taranarak Fatura İşleme Merkezine aktarılır.

3) Belirli mail adresleri dinlenerek, bu adreslere gelen faturalar otomatik olarak Fatura İşleme Merkezine aktarılır.

Gelen e-Arsiv SAP Paketi
Fatura İşleme Merkezi

1) Gelen e-Arşiv SAP Paketi Nedir?

NetBT özel çözümü sayesinde İnteraktif Vergi Dairesi e-Belge portalı üzerinden şirketinize kesilen e-Arşiv faturaları entegrasyon ile SAP’ye aktararak Portal sisteminde fatura sorgulama işlemine ihtiyaç kalmaz. e-Arşiv faturaların tek yapıda toplanması, onay mekanizmalarından geçmesi ve muhasebeleştirilme süreçlerini uçtan uca otomatize ediyor.

2) Kağıt Faturaların Sistem İçerisine Aktarılması

  • Gelen Kağıt Fatura tarayıcı ya da mobil cihaz aracılığı ile dijital faturaya dönüştürülür.
  • Taratıldıktan sonra FTP ile saklanması sağlanır.
  • Kaydedilen faturanın görüntülenmesi gerçekleştirilir.
  • Fatura Tanıma Sistemi ile kağıt fatura üzerinde belirtilen fatura başlık bilgileri (Satıcı Kodu,Tutar, Fatura Tarihi vb.) her bir kalem bazında sisteme kaydedilir.
  • Gelen e-Fatura ile aynı akış şeması kullanılarak SAP onay mekanizmasından geçer.
  • Onayı tamamlanan kağıt fatura otomatik muhasebeştirilir.
Fatura İşleme Merkezi İşleyişi

3) Mail ile Gelen e-Arşiv Faturaların SAP’e Aktarılması

  • GİB Portal’dan kesilen faturalar belirli bir mail adresine yönlendirilir.
  • Belirli mail adresleri Yapay Zeka tarafından dinlenerek, bu adreslere gelen faturaların Fatura İşleme Merkezi Portal Uygulamasına aktarılması sağlanır.
  • Gelen faturaların alan (VKN, Unvan, Tutar) kontrolleri  sağlanır.
  • Okunan faturalara kayıt atılması için SAP e-Arşiv Fatura Paketine gönderilir.
Mail ile Gelen e-Arşiv Faturaların SAP’e Aktarılması

Uygulamayı Test Etmek İçin Hemen Faturalarınızı Yükleyin!

Çözümümüz hakkında daha fazla bilgi alın ve ücretsiz demo alanımızı kullanın!