e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemedir.
e-irsaliye nedir

e-İrsaliye'nin Sağladığı Avantajlar

- Çevre dostudur
- Basım ve saklama/arşivlemesi kolaydır
- Taşıma anında kaybolma riski yoktur
- Dilediğiniz zaman yeni irsaliye oluşturabilir veya eski irsaliyeleri görüntüleme vardır
- Güvenlidir bu yüzden kötüye kullanımı engellemesi vardır
- Hızlı arama, erişim ve iletim özelliği
- Kağıt İrsaliyede bulunması gereken tüm bilgiler yer alır
- Sevk İrsaliyesi belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir
- Sadece sisteme kayıtlı firmalar arası e-İrsaliye oluşturulabilir (e-Fatura gibi)
- Kağıt, baskı gibi kalemlerde maliyeti azaltarak tasarruf sağlar

e-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu

GİB e-İrsaliye Tebliğine göre;
1. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler.
2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.
3. Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler.
4. Şeker imalatçıları
5. Demir ve çelik üreticileri, gümrük tarife cetvelinde kodu GTİP72 / GTİP73 olan üreticiler.
6. Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar.
7. Brüt satış hasılatı 25 milyon TL ve üzeri olan e-Fatura mükellefleri.
8. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar.
9. Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu Hakkında Sorulan Sorular

e-İrsaliye kimler için ve ne zaman zorunlu olacak? Düzenlenen irsaliye iptal edilir mi?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzere olan mükellefler için zorunlu olacaktır. 01/07/2020 tarihinde zorunlu olacak.

e-İrsaliye belgesinin iptali söz konusu değildir. Bununla birlikte malın fiili sevkinden önce, malın muhteviyatının ya da alıcının hatalı olduğunun tespiti durumunda, alıcı tarafından e-İrsaliye muhteviyatının tamamına “irsaliye yanıtı” ile “red” yanıtı verilebilir.

Hangi tür irsaliyeler elektronik olarak düzenlenebilecektir? e-İrsaliye'nin ne zaman oluşturulması gerekiyor?

Sadece sevk irsaliyeleri elektronik olarak oluşturulacaktır.
e-İrsaliye malın fiili sevkinden önce düzenlenmiş ve başarılı bir şekilde GİB sistemlerine gönderilmiş olması gerekmektedir.

e-İrsaliye'nin üzerinde hangi bilgiler yer alacak ve ileri tarihli e-İrsaliye düzenlenebilir mi?

Matbu irsaliyedeki tüm bilgiler e-İrsaliye’de de yer alacaktır. Aynı zamanda istediğiniz ek tüm bilgileride e-irsaliyeye ekleyebilirsiniz.

Evet, ileri tarihli e-İrsaliye oluşturabilirsiniz. İstisnai haller dışında önceki tarihli düzenlenemez.

Zincir teslim veya şubeler arasında e-İrsaliye nasıl düzenlenecek? Numune ürünler için e-İrsaliye düzenlenmesi gerekir mi?

e-İrsaliye uygulaması kapsamında zincir ve şubeler arası teslimlerde de e-İrsaliye düzenlenebilmektedir. Uygulama kapsamında düzenlenecek e-İrsaliyelerde alıcı ve satıcı dışında alıcı ve satıcı adına hareket eden tarafların da belge üzerinde gösterilmesi mümkündür.

Evet, e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

Fatura düzenlenmesi ve mal teslimi aynı anda olursa e-İrsaliye düzenlenir mi? Mal teslimi sırasında fatura kesiliyorsa ek olarak e-İrsaliye düzenlemek gerekir mi?

Bu tür durumlarda tekrar e-İrsaliye düzenlenmesine gerek yoktur. E-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı üzerinde “sevk irsaliyesi yerine geçer” ibaresi olması yeterlidir.

e-İrsaliye Kimlere Zorunludur?

1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 25 Milyon TL ve daha fazla hasılatı olan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunludur.

e-İrsaliye üzerinde e-Fatura bilgisi yer almak zorunda mı? Kesilen bir irsaliyeyi kabul etmeme durumu var mıdır?

Böyle bir zorunluluk mevcut değil ama Sevk öncesi fatura kesilmişse e-İrsaliye üzerinde de e-Fatura bilgisine yer verebilirsiniz.

Aynı e-Faturada olduğu gibi e-İrsaliye’de de yanıt belgesi mevcuttur. Malın tam teslimi halinde “kabul”, eksik veya bir kısmı hatalı gönderimlerde “kısmı kabul”, tüm malın iadesi veya yanlış e-İrsaliye düzenlenmesi durumlarında “ret” yanıtları ile cevap verebileceksiniz. 7 gün içerisinde yanıt dönülmezse otomatik olarak kabul edilmiş sayılacaktır.

İhracat gönderileri e-İrsaliye mevzuatı kapsamında nasıl işleyecek? İhracat için e-İrsaliye düzenlediğimizde GTİP numarası zorunlu mu?

e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde de sevkiyatın başlamasından önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Malın yanında söz konusu eİrsaliyenin kağıt çıktısı bulundurulacaktır. Ancak Ticaret Bakanlığı ile GİB bilgi işlem sistemleri arasında gerekli entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip,  e-İrsaliye’nin kağıt çıktısı yerine elektronik ortamda görüntülenebilir dosyası da ibraz edilebilir şekilde sevkiyat işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

Hayır zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak e-Fatura’da bulunan elemanlar e-İrsaliyede eklenebilir.

e-İrsaliye geçişini tamamlamamış olanlar e-İrsaliye düzenlenebilir mi? Lojistik merkezinde bulunan sevkiyatında kim e-İrsaliye düzenler?

Evet tüm müşterilerinize e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Mükellef olmayan müşterilere aynı e-Arşiv fatura sisteminde olduğu gibi offline olarak e-İrsaliye düzenlenecektir.

Satıcı veya malı sevk edecek lojistik firması e-İrsaliye düzenler. Eğer satıcı e-irsaliye düzenlerse; Satıcı alıcı adına e-İrsaliye oluşturur ve bu bilgiyi  lojistik firmasına iletir. Lojistik firmasıda taşıma irsaliyesi düzenleyerek sevkiyatı gerçekleştirir. Eğer lojistik firması e-irsaliye düzenlerse; Lojistik firması alıcı adına e-irsaliye oluşturur ve bu bilgiyi satıcıya iletir. Ayrıca bir taşıma irsaliyesi düzenleyip sevkiyatı gerçekleştirir.

Ürünün teslim edileceği firma veya ürün miktarı bilinmediğinde nasıl e-İrsaliye düzenlenir?

Bu tür durumlarda “Muhtelif Müşteriler” ibareli e-İrsaliye düzenlecektir. Mal fiili olarak teslim edildikten sonra teslim o sevkiyata ilişkin e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.

Kendi firmama ait bazı mamüllerin çeşitli işlemler için başka firmalara gönderilmesini sağlarken e-İrsaliye düzenlemek gerekir mi?

Evet, hem diğer firmaya gönderilirken, hem de kendi firmanıza sevkiyatı sırasında ayrı ayrı e-İrsaliye düzenlenmesi ve hangi işlem için gönderildikleri (Boyatılmak, Tamir ettirilmek, parça değiştirmek vb.) yazılması zorunludur.

e-İrsaliye'nin kağıt çıktısını teslim/tesellüm belgesi olarak kullanılabilir mi? Malın fiili sevkinde çıktının araçta bulunması gerekir mi?

Evet, malın fiili tesliminde bir teslim/tesellüm belgesi olarak kullanabilirsiniz. Bu belge e-İrsaliye belgesi vasfından her iki tarafında imzasını taşıyan bir tutabak belgesi vasfı kazanır.

Hayır kağıt çıktısı zorunluluğu yoktur ancak malı sevk eden araç görevlisi elektronik ortamda (cep telefonu veya tablet) e-irsaliyeyi ibraz etmekle yükümlüdür.

e-İrsaliye Belgesi Nedir?

E-İrsaliye kısaca dijital ortamda muhafaza edilen bir elektronik belgedir. Kağıt irsaliye ile arasında hukuki nitelik farkı yoktur.

e-İrsaliye Başvuru İşlemleri

e-İrsaliye başvuru işlemleri birçok farklı yol ile yapılabilmektedir. Bunlardan en yaygın olanı ise GİB Portal Yöntemi ile e-İrsaliye başvuru işlemi gerçekleştirmektir. portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp adresinden giriş yaparak e-İrsaliye kullanmak istiyorum butonuna tıklayın daha sonra başvurunuzun onaylanmasını bekleyin. Eğer başvurunuz onaylanırsa e-İrsaliye başvuru işleminiz tamamlanacaktır.

e-İrsaliye Zorunlu mudur?

e-İrsaliye 01.07.2020 tarihinden itibaren zorunlu bir hale getirilmiştir. Satış gelirleri 25 Milyon TL ve üzeri olan şirketler e-İrsaliye sistemine zorunlu olarak geçiş yapmalıdır. e-İrsaliyeyi düzenleyen şirketlerin ad soyad bilgileri, vergi dairesi, belgeleri, hesap numarası, VKN, TCKN bilgileri eksiksiz olmalıdır

Sizi ileriye taşıyacak e-İrsaliye çözümler için teklif alın!

Size özel e-İrsaliye çözümü ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi ve teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.