e-İrsaliye Nedir?

e-İrsaliye, Mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla; hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi” belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine ilişkin yapılan düzenlemedir.

e-irsaliye nedir

e-İrsaliye Avantajları Nelerdir?

 • Çevre dostudur.
 • Basım ve saklama/arşivlemesi kolaydır.
 • Taşıma anında kaybolma riski yoktur.
 • Dilediğiniz zaman yeni irsaliye oluşturabilir veya eski irsaliyeleri görüntüleme vardır.
 • Güvenlidir bu yüzden kötüye kullanımı engellemesi vardır.
 • Hızlı arama, erişim ve iletim özelliği vardır.
 • Kağıt İrsaliyede bulunması gereken tüm bilgiler yer alır.
 • Sevk İrsaliyesi belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
 • Sadece sisteme kayıtlı firmalar arası e-İrsaliye oluşturulabilir (e-Fatura gibi).
 • Kağıt, baskı gibi kalemlerde maliyeti azaltarak tasarruf sağlar.

Genellikle ticari faaliyetleri olan firmaların e-İrsaliye uygulamasına geçmelerinin en temel sebebi, firmanın operasyonel ve organizasyonel süreçlerinin yönetilmesi durumunda zamandan ve maliyetten kazanım sağlamasıdır. e-İrsaliye avantajlarını sıralayacak olursak başlıca şunlardır;

 • e-İrsaliye, kağıt irsaliyeye göre daha hızlı ve daha güvenlidir.
 • Basım, arşivleme ve kargolama gibi giderleri kaldırarak maliyet konusunda size tasarruf sağlar.
 • İş süreçlerinde zaman tasarrufu sağladığı için verimi de aynı orantıda arttırır.
 • e-İrsaliye kullanımında verilerin alıcıya çok hızlı gönderilebilmesi sebebiyle iş süreçlerinizdeki mutabakatlarda hızlı yol alırsınız.
 • e-İrsaliyenize, dijital arşivleme özelliği sayesinde dilediğiniz gibi erişim sağlayabilirsiniz.

e-İrsaliyenin Özellikleri

 • e-İrsaliye, kağıt halindeki irsaliye ile benzer özelliklere sahiptir. Ayrıca e-irsaliye kağıt irsaliye ile aynı hukuki özelliklerde ve geçerliliktedir.
 • e-İrsaliyenin dijital alanda muhafaza edilme süresi 10 yıldır.
 • İsterseniz geçmiş e-irsaliyelerinize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.
 • e-İrsaliyelerinizin dijital alanda olması kayıtlarınızın güvende olmasını sağlar.
 • e-İrsaliyenin en temel özelliklerinden birisi alıcıya anında bilgi gönderilmesidir. Bu sayede kabul, red ve iade gibi süreçlerde olabildiğince hızlı anlaşmalar sağlanır.
 • e-İrsaliyenin bir başka özelliği sevk irsaliyesi yerine de kullanılabilmesidir.

e-İrsaliye Başvuru Ve Sorgulama İşlemleri

e-İrsaliye başvuru işlemleri birçok farklı yol ile yapılabilmektedir. Bunlardan en yaygın olanı ise GİB Portal Yöntemi ile e-İrsaliye başvuru işlemi gerçekleştirmektir. portal.efatura.gov.tr/efatura/egiris.jsp adresinden giriş yaparak e-İrsaliye kullanmak istiyorum butonuna tıklayın daha sonra başvurunuzun onaylanmasını bekleyin. Eğer başvurunuz onaylanırsa e-İrsaliye başvuru işleminiz tamamlanacaktır. Ayrıca e-irsaliye sorgulama işlemlerinizi , GİB’in resmi sitesindeki “e-irsaliye kullanıcı listesi” üzerinden yapabilirsiniz. e-irsaliyeye geçiş yapan mükellefler bu sayfa üzerinden periyodik olarak yayınlanmaktadır.

e-İrsaliye Geçiş Zorunluluğu 2022

Birçok kez duyduğumuz “e-irsaliye geçiş zorunluluğu” konusu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile değişikliğe uğradı. GİB’in en son düzenlemesi ile e-irsaliye zorunluluğu için 2021 ve sonrasındaki hesap devirleri  ciro sınırı 25 milyon TL seviyesinden 10 milyon TL seviyesine kadar düşürüldü. e-irsaliye zorunluluk kapsamına giren firmaların 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-irsaliye sistemine mutlak suretle geçiş yapmaları gerekiyor.

Kimler e-İrsaliye’ye Geçmek Zorundadır?

GİB, inceleme ve analiz gibi çalışmaları yaparak kazandığı sonuç ile belirlediği vergi düzeyi düşük veya riskli durumdaki mükellefleri; sektör, iş tanımı ve kazanılan ciroya bağlı olmadan, e-İrsaliye uygulamasına geçmeye zorunlu kılmaktadır. Bu uygulamaya geçiş yapma sürecinde yazılı şekilde bildirim yapılmaktadır ve en az 3 ay süre zarfında zaman tanınır.

e-İrsaliyeye zorunlu geçiş durumu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan 509 sıralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ ile genişletilmiştir. Yayınlanan bu tebliğe göre 01.07.2020 itibarı ile zorunlu olan durumlar aşağıda ki gibidir;

 1. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler.
 2. 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler.
 3. Maden işletme ruhsat sahipleri ve bu kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler.
 4. Şeker imalatçıları
 5. Demir ve çelik üreticileri, gümrük tarife cetvelinde kodu GTİP72 / GTİP73 olan üreticiler.
 6. Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar.
 7. Brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan e-Fatura mükellefleri.
 8. Komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapanlar.
 9. Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

e-İrsaliye Uygulamasında Yer Alması Gereken Bilgiler

Temel bir e-irsaliye örneği içerisinde yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir;

 • e-İrsaliyenin düzenleme tarihi ve belge numarası
 • Belgeyi düzenleyen kişinin isim soy ismi, ticari unvanı, vergi kimlik numarası ve teslimat adresi
 • Mevcut müşterinin isim soy ismi, ticari unvanı, vergi kimlik numarası ve işyeri adresi
 • Sevkiyatı yapılacak olan malın çeşidi ve miktarı
 • Fiili sevk tarihi (Saat ve dakika bazlı)
 • Sevkiyatı yapılacak olan malı taşıyacak şoförün bilgileri ve aracın plaka numarası. Ayrıca lojistik şirketinin bilgileri
 • e-İrsaliye teknik kılavuzlarında yer alan diğer veriler

NetBT Dijital Çözüm Hizmetleri

e-İrsaliye Hakkında Merak Edilenler

E-irsaliye İptali Nasıl Gerçekleştirilir?

e-İrsaliyenin gönderen kişi veya kurum tarafından iptali söz konusu değildir. Bununla birlikte malın fiili sevkinden önce, malın muhteviyatının ya da alıcının hatalı olduğunun tespiti durumunda, alıcı tarafından e-İrsaliye muhteviyatının tamamına “irsaliye yanıtı” ile “red” yanıtı verilebilir.

Hangi tür irsaliyeler elektronik olarak düzenlenebilecektir? e-İrsaliye'nin ne zaman oluşturulması gerekiyor?

Sadece sevk irsaliyeleri elektronik olarak oluşturulacaktır.
e-İrsaliye malın fiili sevkinden önce düzenlenmiş ve başarılı bir şekilde GİB sistemlerine gönderilmiş olması gerekmektedir.

e-İrsaliye'nin üzerinde hangi bilgiler yer alacak ve ileri tarihli e-İrsaliye düzenlenebilir mi?

Matbu irsaliyedeki tüm bilgiler e-İrsaliye’de de yer alacaktır. Aynı zamanda istediğiniz ek tüm bilgileri de e-irsaliyeye ekleyebilirsiniz.

Evet, ileri tarihli e-İrsaliye oluşturabilirsiniz. İstisnai haller dışında önceki tarihli düzenlenemez.

Zincir teslim veya şubeler arasında e-İrsaliye nasıl düzenlenecek? Numune ürünler için e-İrsaliye düzenlenmesi gerekir mi?

e-İrsaliye uygulaması kapsamında zincir ve şubeler arası teslimlerde de e-İrsaliye düzenlenebilmektedir. Uygulama kapsamında düzenlenecek e-İrsaliyelerde alıcı ve satıcı dışında alıcı ve satıcı adına hareket eden tarafların da belge üzerinde gösterilmesi mümkündür.

Evet, e-İrsaliye düzenlenmesi gerekmektedir.

Fatura düzenlenmesi ve mal teslimi aynı anda olursa e-İrsaliye düzenlenir mi? Mal teslimi sırasında fatura kesiliyorsa ek olarak e-İrsaliye düzenlemek gerekir mi?

Bu tür durumlarda tekrar e-İrsaliye düzenlenmesine gerek yoktur. E-Fatura veya e-Arşiv Fatura’nın kağıt çıktısı üzerinde “sevk irsaliyesi yerine geçer” ibaresi olması yeterlidir.

GİB e-irsaliye Kimlere Zorunludur?

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 10 Milyon TL ve daha fazla hasılatı olan mükelleflerin e-İrsaliye uygulamasına geçmeleri zorunludur. İsteğe bağlı geçiş durumu söz konusu değildir.

e-İrsaliye Posta Kodu Zorunluluğu Var mı?

e-İrsaliye oluşturma sırasında posta kodu zorunluluğu ve adres bilgileri girilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

e-İrsaliye üzerinde e-Fatura bilgisi yer almak zorunda mı? Kesilen bir irsaliyeyi kabul etmeme durumu var mıdır?

Böyle bir zorunluluk mevcut değil ama Sevk öncesi fatura kesilmişse e-İrsaliye üzerinde de e-Fatura bilgisine yer verebilirsiniz.

Aynı e-Faturada olduğu gibi e-İrsaliye’de de yanıt belgesi mevcuttur. Malın tam teslimi halinde “kabul”, eksik veya bir kısmı hatalı gönderimlerde “kısmı kabul”, tüm malın iadesi veya yanlış e-İrsaliye düzenlenmesi durumlarında “ret” yanıtları ile cevap verebileceksiniz. 7 gün içerisinde yanıt dönülmezse otomatik olarak kabul edilmiş sayılacaktır.

İhracat gönderileri e-İrsaliye mevzuatı kapsamında nasıl işleyecek? İhracat için e-İrsaliye düzenlediğimizde GTİP numarası zorunlu mu?

e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı mükelleflerce gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde de sevkiyatın başlamasından önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Malın yanında söz konusu e-İrsaliyenin kağıt çıktısı bulundurulacaktır. Ancak Ticaret Bakanlığı ile GİB bilgi işlem sistemleri arasında gerekli entegrasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip,  e-İrsaliye’nin kağıt çıktısı yerine elektronik ortamda görüntülenebilir dosyası da ibraz edilebilir şekilde sevkiyat işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

Hayır zorunlu değildir. İsteğe bağlı olarak e-Fatura’da bulunan elemanlar e-İrsaliyede eklenebilir.

e-İrsaliye geçişini tamamlamamış olanlar e-İrsaliye düzenlenebilir mi? Lojistik merkezinde bulunan sevkiyatında kim e-İrsaliye düzenler?

Evet tüm müşterilerinize e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Mükellef olmayan müşterilere aynı e-Arşiv fatura sisteminde olduğu gibi offline olarak e-İrsaliye düzenlenecektir.

Satıcı veya malı sevk edecek lojistik firması e-İrsaliye düzenler. Eğer satıcı e-irsaliye düzenlerse; Satıcı alıcı adına e-İrsaliye oluşturur ve bu bilgiyi  lojistik firmasına iletir. Lojistik firması da taşıma irsaliyesi düzenleyerek sevkiyatı gerçekleştirir. Eğer lojistik firması e-irsaliye düzenlerse; Lojistik firması alıcı adına e-irsaliye oluşturur ve bu bilgiyi satıcıya iletir. Ayrıca bir taşıma irsaliyesi düzenleyip sevkiyatı gerçekleştirir.

Ürünün teslim edileceği firma veya ürün miktarı bilinmediğinde nasıl e-İrsaliye düzenlenir?

Bu tür durumlarda “Muhtelif Müşteriler” ibareli e-İrsaliye düzenlecektir. Mal fiili olarak teslim edildikten sonra teslim o sevkiyata ilişkin e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca firma SAP kodunun da irsaliye çalışmaları sıranda bilinmesinde fayda vardır.

Kendi firmama ait bazı mamüllerin çeşitli işlemler için başka firmalara gönderilmesini sağlarken e-İrsaliye düzenlemek gerekir mi?

Evet, hem diğer firmaya gönderilirken, hem de kendi firmanıza sevkiyatı sırasında ayrı ayrı e-İrsaliye düzenlenmesi ve hangi işlem için gönderildikleri (Boyatılmak, Tamir ettirilmek, parça değiştirmek vb.) yazılması zorunludur.

e-İrsaliye'nin kağıt çıktısını teslim/tesellüm belgesi olarak kullanılabilir mi? Malın fiili sevkinde çıktının araçta bulunması gerekir mi?

Evet, malın fiili tesliminde bir teslim/tesellüm belgesi olarak kullanabilirsiniz. Bu belge e-İrsaliye belgesi vasfından her iki tarafında imzasını taşıyan bir tutabak belgesi vasfı kazanır.

Hayır kağıt çıktısı zorunluluğu yoktur ancak malı sevk eden araç görevlisi elektronik ortamda (cep telefonu veya tablet) e-irsaliyeyi ibraz etmekle yükümlüdür.

e-İrsaliye Belgesi Nedir?

E-İrsaliye kısaca dijital ortamda muhafaza edilen bir elektronik belgedir. Kağıt irsaliye ile arasında hukuki nitelik farkı yoktur.

Sizi ileriye taşıyacak e-İrsaliye çözümleri için teklif alın!

Size özel e-İrsaliye çözümü ve hizmetlerimiz hakkında daha fazla bilgi ve teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.