• Danışmanlık ve Özel Entegratörlük faaliyetleri sunan kuruluşumuzda Bilgi Güvenliği Yönetim
    Sistemini uygulamak ve sürekli geliştirmek için;
  • Yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliğinin üç temel öğesi olan Bütünlük, Gizlilik ve
    Erişebilirlik dengesini sağlamayı ve tüm bilgi varlıklarında bu unsurları korumayı,
  • Bilgi varlıklarına yönelik risk analizini sistematik olarak yönetmeyi,
  • Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yasal şartları ve diğer yükümlülükleri karşılamayı,
  • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının önlenmesi için gerekli sistemi oluşturmayı ve devamını sağlamayı,
  • Bilgi Güvenliği Politikamız olarak benimsemiş bulunmaktayız.