e-Arşiv

earsiv433 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Arşiv Uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır.

e-Arşiv Uygulamasından yararlanmak isteyen mükelleflerin, öncelikle e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.

e-Arşiv Mükellefi misiniz?

– İnternet üzerinden ürün/hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler en geç 01/01/2016 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

– EFKS (Elektronik Fatura Kayıt Sistemi) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 2014 yılı sonuna kadar faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini, GİB’in tebliğinde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadır.

Eğer siz de e-Arşiv mükellefiyseniz, sizi kağıt fatura yükünden kurtaran ve elektronik denetim için uygun altyapıyı sunan NetBT | e-Arşiv çözümümüz ile tanıştırmak isteriz

NetBT güvencesiyle; hızlı, erişilebilir ve maliyetsiz arşivleme

e-Arşiv özel entegratörü NetBT, e-Arşiv uygulamasında son kullanıcıya mali mühürlü ve imzalı faturaları PDF formatında gönderebiliyor. Faturaların PDF formatında gönderilmesi, son kullanıcı için dosyanın hızlıca açılmasını ve kolaylıkla okunmasını sağlıyor.

e-Arşiv’e geçmek için 5 neden:
  • Muhasebe süreçlerinizin performansı hızlanır ve zamandan tasarruf sağlar.
  • Elektronik ortamda bulunan faturalarınızın denetimi ve takibi kolaylaşır.
  • Arşivleme maliyeti azalır.
  • Kağıt fatura basma ve gönderme maliyetiniz tamamen ortadan kalkar.
  • Daha yeşil bir yaşam alanı