Araç Alım-Satım ve Kiralama Yapanlar İçin e-Fatura Zorunluluğu Kıstasları Nelerdir?

Araç alım-satım ve kiralama sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, Türkiye’de e-Fatura kullanımıyla ilgili belirli kıstaslar karşılaşmaktadır. Vergi düzenlemelerindeki değişikliklere bağlı olarak bu işletmelerin belirli ciroları aştığında e-Fatura zorunluluğu şartı getirilmiştir.

Araç Alım-Satım ve Kiralama Sektöründe e-Fatura Zorunluluğu

Araç alım-satım ve kiralama sektörü, gelişen teknolojiyle birlikte dijital dönüşüm sürecine ayak uydurmak zorundadır. Bu süreçte Türkiye’de vergi uygulamalarında önemli bir değişiklik olan e-Fatura sistemi, sektörde de etkisini göstermektedir. Araç alım satım e-Fatura zorunluluğu, Türkiye’deki vergi düzenlemelerindeki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıkan bir gerekliliktir. Bu zorunluluk; işletmelerin finansal süreçlerini dijitalleştirme, vergi denetimlerini kolaylaştırma ve kağıt israfını azaltma amacını taşır.

e-Fatura Zorunluluğunun Sektöre Etkileri

Araç alım-satım ve kiralama sektöründeki e-Fatura geçme zorunluluğu uygulamasının pek çok etkisi bulunmaktadır. Aşağıdaki bu etkiler hem işletmeler hem de sektör genelindeki tüm paydaşlar üzerinde görülebilir.

 • Geleneksel kağıt faturaların dijitalleştirilmesi, kağıt israfını büyük ölçüde azaltır. Bu çevre dostu yaklaşım, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamasına yardımcı olur.
 • Vergi denetimlerini kolaylaştırır. Elektronik belgelerin düzenli ve düzenlenmiş bir şekilde saklanması, vergi incelemelerinin daha hızlı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır.
 • Dijital fatura süreci, hataları azaltma ve finansal doğruluğu artırma potansiyeli taşır. Otomasyon, matematiksel hataların ve yazım hatalarının önüne geçebilir, bu da mali tabloların doğruluğunu artırabilir.
 • Muhasebe süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmeyi sağlar. Dijital faturaların sistemlere entegrasyonu, muhasebe kayıtlarının doğru ve hızlı bir şekilde yapılmasına yardımcı olabilir.
 • e-Fatura zorunluluğuna uymayan işletmeler, vergi cezaları ve yaptırımlarıyla karşılaşabilir. Bu nedenle, e-Fatura sistemine geçiş, vergi uyumunu sağlama ve olası cezalardan kaçınma açısından önemlidir.
 • Tedarik zinciri yönetimini güçlendirerek tedarikçi-ithalatçı ilişkilerini ve ödeme süreçlerini iyileştirebilir. Dijital fatura süreci, tedarik zinciri üzerindeki görünürlüğü artırabilir.

Bu etkiler, araç alım satım fatura düzenleme zorunluluğunun sektördeki işletmeler ve genel olarak ticaret faaliyetlerine nasıl bir etki sağlayabileceğini göstermektedir.

Zorunluluk Kriterleri: Hangi İşletmeleri Kapsar?

Türkiye’deki e- Fatura geçiş zorunluluğu, vergi mevzuatında belirlenen belirli kriterlere bağlı olarak uygulanır. İşletmeleri bu zorunluğa dahil eden faktörler ise şu şekildedir:

 • Ciro sınırları: Belirli bir ciro sınırına ulaşan işletmeler, e-Fatura sistemini kullanmak zorundadır. 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL olarak belirlenmişken 2022 ve sonraki hesap dönemleri için bu sınır 3 milyon TL ve üzeri olarak revize edilmiştir. 2024 yılı için ciro limitleri ise henüz açıklanmamıştır. Bu konuda gelecekte yapılacak duyurular ve güncellemeler takip edilmelidir.
 • Sektörel düzenlemeler: Belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin e-Fatura kullanması gerekecektir. Bu sektörler arasında büyük ticaret, perakende, toptan ticaret ve benzeri faaliyetler bulunur.
 • Uluslararası ticaret hacmi: İşletmelerin uluslararası ticaret hacmi, e-Fatura kullanma zorunluluğunu etkiler. Büyük ticaret hacmi olan işletmeler, uluslararası ticaret belgelerini elektronik ortamda düzenlemek zorundadır.

e-Fatura Zorunluluğunun Kriterleri

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme ile birlikte e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan veya gönüllü olarak geçiş yapacak işletmelerin aynı zamanda e-Arşiv uygulamasını da kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Bu düzenleme kapsamında işletmelerin e-Arşiv uygulamasına geçiş tarihleri, e-Fatura uygulamasına başvuru yaptıkları tarihte başlamaktadır.

E-Ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ve internet reklamcılığı hizmet araçları işi yapan firmalar işe başladıkları tarihten itibaren 3 ay içinde e-Arşiv fatura sistemine geçiş yapmak zorundadır. Bu durum, söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin dijital fatura sürecine hızla adapte olmalarını gerektirmektedir. Ek olarak e-Fatura kullanımının yasal bir zorunluluk olduğu göz önüne alındığında e-Fatura kesme işlemi sırasında gerekli olan belgeler de büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki bu belgeler işletmelerin yasal ve mali düzenlemelere uygun bir şekilde süreçlerini yürütmelerini sağlar.

 • Ticaret sicil sureti
 • Vergi levhası
 • E-imza

İşletmeler, bu belgelere sahip olmakla birlikte e-Fatura sistemine uygun altyapıyı oluşturmalı ve süreci sorunsuz bir şekilde yönetmelidir.

İşlem Hacmi ve e-Fatura Kullanımı

İşlem hacmi bir işletmenin belirli bir dönemde gerçekleştirdiği finansal işlemlerin toplam değerini ifade eder. Araç kiralama şirketleri çok sayıda müşteriye düzenli olarak hizmet sunduklarından yüksek hacimli işlemler gerçekleştirir. Bu hacmi verimli bir şekilde yönetmek için birçok araç kiralama şirketi, faturaları elektronik olarak oluşturma, gönderme ve alma olanağı sağlayan e-Fatura sistemlerine geçti. Araç kiralama e-Fatura esası; şirketlerin faturalandırma süreçlerini kolaylaştırmasına, hataları ve idari maliyetleri azaltmasına ve iyileştirmelerine yardımcı olabilir.

Tüm bunlarla beraber, düzenleme ile aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen toplam fatura sınırı 30 bin TL’den 5 bin TL’ye düşürülmüştür. Vergi mükellefi olan muhataplar için ise bu tutar, fatura kesme sınırıyla eşit hale getirilmiştir. Araç kiralama fatura sınırı 2023 itibarıyla 4.400 TL olarak belirlenmiştir. Bu değişiklikler, işletmelerin vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken e-Arşiv uygulamasını etkin bir şekilde kullanmalarını ve belirlenen sınırlara dikkat etmelerini gerektirmektedir.

Vergisel Yükümlülükler ve e-Fatura

e-Arşiv fatura, e-Fatura kapsamında olmayan vergi mükellefi tüzel kişilere ve aynı zamanda vergi mükellefi olmayan gerçek kişilere yönelik bir elektronik fatura gönderim biçimidir. Bu fatura türü, özellikle e-Fatura zorunluluğu olmayan ancak elektronik ortamda fatura gönderimini tercih eden işletmeler ve bireyler için kullanılan bir yöntemdir. İhtiyaca bağlı olarak e-arşiv fatura beyaz A4 kağıt üzerine çıktı alınarak kağıt formunda da iletilme imkanına sahiptir.

Vergi mükellefleri, vergisel yükümlülüklerini yerine getirirken e-Arşiv faturaları kullanabilirler. Bu faturalar, alıcıya elektronik ortamda gönderildiği gibi talep edilmesi durumunda kağıt formunda da iletilerek fiziksel olarak elden teslim edilebilir. e-Arşiv faturalar, kağıt fatura gibi vergi kayıtlarını tutmak ve muhafaza etmek için kullanılabilir.

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Süreci

Elektronik faturaya geçişle ilgili kilit konular, işletmelerin gerçek ya da tüzel kişilikte olmaları ve herhangi bir ciro kısıtlamasının bulunmamasıdır. Bu, elektronik fatura uygulamasının sadece Anonim Şirket, Limited Şirket ve Gerçek/Şahıs Şirketi statüsündeki mükelleflere açık olduğu anlamına gelir. Herhangi bir ciro kısıtlamasının olmaması ise işletmelerin ciro büyüklüklerine bakılmaksızın, isteğe bağlı olarak elektronik fatura kullanımına geçebilecekleri anlamına gelir.

Geçiş İçin Gerekli Adımlar

e-Fatura kullanımına geçiş yapmak için belirli adımları takip etmek gerekmektedir. Bu adımlar, işletmelerin yasal düzenlemelere uyum sağlamasını ve e-Fatura sürecini başlatmasını sağlar. İlk adım e-Fatura sistemine geçiş yapmaktır ve bu süreç TÜBİTAK tarafından sağlanan mali mühürle başlamaktadır. Aşağıda e-Fatura sistemine geçiş için temel adımları bulabilirsiniz.

 • Mali mühür temini, kurumsal bir e-imza çeşidi olarak kullanılır ve e-Fatura sürecinde güvenliği sağlar. Mali mühür olmadan e-Fatura kesme işlemi gerçekleştirilemez.
 • TÜBİTAK’tan mali mührü temin ettikten sonra e-fatura sistemine başvuruda bulunmanız ve kayıt işlemlerini tamamlamanız gerekmektedir.
 • İşletmeniz için uygun bir e-Fatura entegrasyon yazılımı seçilmelidir. Entegrasyon yazılımı, işletmenizin muhasebe veya ERP sistemleriyle uyumlu çalışmalıdır.
 • e-Fatura sistemine geçiş yapacak personelin eğitimi önemlidir. Sistemin nasıl kullanılacağı, fatura düzenleme süreçleri ve mali mührün güvenli kullanımı gibi konularda personelin bilgi sahibi olması, sürecin sorunsuz işlemesine katkı sağlar.
 • Geçiş öncesinde sistemin deneme ve test aşamalarını tamamlamak gerekir. Bu aşama, sistemin düzgün çalıştığını ve herhangi bir sorun olmadan kullanılabileceğini doğrulamak adına gereklidir.

Bu adımları takip ederek işletmeler e-Fatura kullanımına geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilirler.

e-Fatura Sistemine Entegrasyon ve Teknik Gereklilikler

Entegrasyon ve teknik gereklilikler ile işletmelerin bu dijital sürece adapte olmalarını sağlanmaktadır. İlk olarak www.efatura.gov.tr portalı, Maliye’nin ücretsiz sunumu olarak düşük fatura adedine sahip işletmeler için bir çözüm sunmaktadır. Bu portal, manuel olarak fatura düzenleme imkanı tanırken işletmelerin mali mühür temin etmelerini gerektirir. Diğer bir yöntem ise yetkilendirilmiş özel entegratörler aracılığıyla e-Fatura oluşturmaktır. Bu yöntemde entegratör, işletmenin muhasebe sisteminden gerekli bilgileri alarak e-Fatura formatına dönüştürür ve oluşturulan e-Faturaları kendi altyapısıyla muhasebe sistemine aktarır.

Sıkça Sorulan Sorular

Araç alım satım e-Faturası muhafaza edilme süresi nedir?

Vergi Usul Kanunu’nun 509 Sayılı Tebliğ’ine göre e-arşiv, fatura kabul edilir ve bu belgeler, e-arşiv fatura kullanıcıları tarafından 5 yıl süreyle dijital olarak saklanmalıdır.

Araç alım satım e-Faturası hangi bilgileri içermelidir?

Alıcı ve satıcı bilgileri, fatura tarihi, fatura numarası, aracın marka, model ve plaka bilgileri gibi temel bilgileri içermelidir. Ayrıca KDV ve diğer vergi oranları da belirtilmelidir.

Araç alım satımında e-Fatura kullanmanın avantajları nelerdir?

Araç alım satımında e-Fatura kullanmanın avantajları; kağıt israfının azalması ve iş süreçlerinin hızlanması, maliyetlerin düşmesi, vergi avantajları sağlaması ve kolay izlenebilirlik imkanı şeklindedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir