İrsaliyeli Fatura Nedir? İrsaliyeli Fatura Ne İşe Yarar?

İrsaliye Fatura Nedir

Bir mal satıldıktan sonra o malın teslim edildiğine dair bir sevk irsaliye belgesi düzenlenmektedir. Aynı şekilde satışın gerçekleşmesi sonrasında fatura da kesilmektedir. İrsaliyeli fatura, bu iki belgenin bir araya getirilmesi ile oluşur ve bu şekilde iki farklı belge düzenlenmesi yükümlülüğü ortadan kalkar. Peki irsaliye fatura nedir? Fatura ve irsaliye nedir ve detayları nelerdir?

İrsaliyeli Fatura Ne İşe Yarar?

Sevk irsaliye belgesi, satışı gerçekleşen ürünün teslimat bilgilerine ilişkin bir belgedir. Bu belgede; satışın alıcı tarafa ne zaman teslim edileceği, tam olarak hangi adrese teslim olacağı gibi bilgiler yer almaktadır. Malın satış işlemi sonrası düzenlenen önemli belgelerden bir diğeri ise faturadır. Fatura; satılan ürünün türü, kaç tane satıldığı, ürünün özellikleri gibi bilgileri barındırır. Peki irsaliye fatura nedir?

İrsaliye fatura, hem sevk irsaliye belgesi hem de fatura olarak düzenlenen tek bir belgedir. Özetle, irsaliye belgesinin ve faturanın bir araya getirilmiş halidir. Bu sayede sevk irsaliyesinde de faturada da bulunması gereken bilgiler tek faturada toplanmış olur. Bu işlem zaman tasarrufu sağladığı gibi maddi yükün azaltılmasını da sağlar.

İrsaliyeli Faturanın Hukuki Niteliği Nedir?

211 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na genel tebliğ ile, irsaliyeli fatura düzenleyene takdiri nitelikte bir yetki olarak bırakılmıştır. Buna göre, mükellefe malın teslimi itibari ile 7 günlük bir fatura düzenleme süresi tanınmaktadır. Bu 7 günlük süre hakkından isteği dahilinde vazgeçenler ise anında kesilecek bir fatura düzenleme hakkına sahiptir. Fatura yükümlülüğünü anında yerine getirmek isteyen mükellef, irsaliye fatura düzenleyerek iki belgenin de tamamlanmasını sağlayabilecektir. Herhangi bir fatura için irsaliye kesilebilecektir. Fakat bu yöntemi tercih eden mükellefin irsaliye yerine geçer hükmünü eklemesi gerekmektedir.

İrsaliyeli Faturada Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

İrsaliyeli faturanın sağlam bir hukuki statüsü oluşması için içinde bulundurması zorunlu bilgiler mevcuttur. İrsaliye fatura örneği üzerinde;

  • İrsaliyeli faturadır hükmü,
  • KDV’nin oran ve tutarı,
  • Faturanın kesildiği günün tarihi ve kesilme saati,
  • Üzerine fatura kesilen mal veya hizmetin türü, özelliği,
  • Malın sevk edileceği adres ya da konum,
  • Noter tasdiki ya da Maliye Bakanlığı klişesi,
  • Alıcının ad-soyad gibi kişisel bilgileri ve adresi,
  • Faturayı düzenleyen kişinin ad- soyad, adres, ticari unvanı,
  • Faturayı kesen kişinin imzası,
  • İrsaliyeli faturanın sıra numarası yer almalıdır.

Fatura irsaliye belgesini eksiksiz şekilde gerekli bilgiler ile düzenlemek oldukça önemlidir.

İrsaliyeli Fatura Nasıl Düzenlenir?

İrsaliyeli fatura düzenlerken 3 nüsha düzenlemek gereklidir. 1 asıl ve 2 örnek olmak üzere 3 adet nüsha ile düzenlenmeyen irsaliyeli faturalar geçersiz sayılmaktadır. 2 nüsha, mal veya hizmeti ulaştıranda bulunmalıdır ki gerekli anda ibraz edilebilsin. Buna ek olarak irsaliye fatura üzerindeki bilgiler eksiksiz bir şekilde düzenlenmelidir.

İrsaliyeli Fatura Kaç Nüsha Düzenlenir?

İrsaliyeli fatura, Vergi Kanunu ve düzenlemeye konu tebliğ ve genelgeler ile fatura yerine kullanılabilen bir belgedir. Bu nedenle yasal zorunluluklar bulundurur. İrsaliye fatura süresi içinde 3 adet nüshanın var olması bu zorunluluklardan biridir. Aksi takdirde 1 asıl ve 2 örnek nüshanın eksikliği yokluk hükmü doğurabilecektir.

İrsaliyeli Fatura, Fatura Yerine Geçer mi?

İrsaliye ile fatura arasındaki fark temelde; irsaliye sevk belgesine faturanın eklenmesidir. Bu doğrultuda irsaliyeli fatura, faturada bulunması zorunlu olan bilgileri de içerir. Bu nedenle irsaliyeli fatura, usulüne uygun düzenlendiği takdirde fatura yerine geçebilecektir. Özetle irsaliyeli faturanın faturadan eksiği olmamakla birlikte daha fazla bilgi içermesi söz konusudur.

İrsaliyeli Fatura, Sevk İrsaliyesi Olarak Kullanılabilir mi?

Sevk irsaliyesi, faturası kesilen mal veya ürünün takibini sağlamak amacı ile düzenlenen bir belgedir. Aynı mal ve hizmet, fatura ile belgelendirilir. İrsaliyeli fatura ise fatura ve sevk irsaliyesi bilgilerini bir arada sunar. Bu nedenle irsaliyeli fatura sevk irsaliyesi olarak kullanılabilir. Nitekim pek çok e- ticaret firması siparişleri üzerinde e-irsaliye çözümü kullanmaktadır.

İrsaliyeli Fatura ile Fatura Arasındaki Fark Nedir?

İrsaliyeli fatura ile fatura arasında pek çok benzerlik bulunur. Öyle ki irsaliyeli fatura, faturayı da içerisinde bulundurmaktadır. Öte yandan irsaliye ve fatura farkı olarak karşımıza çıkabilecek birkaç özellik mevcuttur. Öncelikle irsaliyeli fatura, 3 adet nüsha ile düzenlenmek zorundadır. Aynı zamanda buna, “irsaliyeli fatura” hükmünün ve Maliye Bakanlığı klişesi ya da noter tasdikinin eklenmesi gerekir. Son olarak irsaliyeli fatura üzerinde bulunan sevke ilişkin belgeler faturada bulunmaz.

NetBT Danışmanlık e-irsaliye ve diğer muhasebe çözümleri ile tanışmanın tam zamanı!

Sıkça Sorulan Sorular

Her Faturaya İrsaliye Kesilir mi?

Evet, malı satan kişinin takdirine göre her faturaya irsaliye kesilebilir.

İrsaliye Neden Kesilir?

Malın üreticisi, maddi ve zaman açısından faydalı görüyorsa iki ayrı belge yerine yalnızca irsaliye keserek pratik davranabilir.

İrsaliye Diğer Aya Fatura Edilir mi?

İrsaliye diğer aya fatura edilmemelidir. Aksi takdirde vergi sürecinde sıkıntılar doğabilecektir.

İrsaliye Fatura Normal Fatura Olarak Kullanılabilir mi?

İrsaliye Fatura normal fatura geçerliliğine de sahip olabilir. İrsaliye Fatura normal faturada olan bilgilere ek olarak ürünün teslim edileceği tarihe ve adrese de yer vermektedir. Bu kapsamda İrsaliye Fatura için normal faturanın biraz daha kapsamlısı olarak yorum yapılabilir.

İrsaliye Fatura Oluşturmak Zorunlu mudur?

İrsaliye Fatura oluşturmak zorunlu değildir. Gerektiğinde sevk irsaliyesi ve fatura dokümanı ayrı olarak hazırlanabilir.

İLETİŞİM

Çözüm ve hizmetlerimiz konusunda daha çok bilgi ve teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.​

BİZE ULAŞIN!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir