Şahıs Şirketi ile Limited Şirket Arasındaki Farklar Nelerdir?

Girişimciler ve küçük işletme sahipleri için iş dünyasına adım atarken karşılaşılan en önemli kararlardan biri, işletmenin hangi hukuki yapıda kurulacağıdır. Türkiye’de en yaygın seçeneklerden ikisi şahıs şirketi ve limited şirket yapısını taşıyor. Her iki tür de kendi içinde avantajlar ve dezavantajlar barındırıyor, bu yüzden karar verirken işletmenin ihtiyaçlarına ve uzun vadeli hedeflerine dikkatlice odaklanmak gerekiyor. Bu blog yazımızda, şahıs şirketi ile limited şirket arasındaki temel farkları detaylı bir şekilde inceleyeceğiz, böylece siz de iş modelinize en uygun olanı seçebileceksiniz.

Şahıs Şirketi Nedir?

Şahıs şirketi, genellikle tek bir kişi tarafından kurulan ve işletilen, bu kişinin hem şirketin sahibi hem de yöneticisi olduğu bir işletme türüdür. Bu şirket yapısının en önemli özelliği, işletme sahibinin şahsi mal varlığının ve şirketin mal varlığının hukuken ayrılmamış olmasıdır. Bu durum, işletme sahibinin şirket borçlarından kişisel mal varlığı ile sorumlu olması anlamına gelir. Şahıs şirketleri, genellikle az sermaye ile başlamak isteyen küçük işletmeler veya bireysel girişimciler tarafından tercih edilir. Kuruluş süreci, diğer şirket türlerine göre daha basit ve hızlıdır. Şahıs şirketi sahibi, işletmenin tüm kar ve zararından doğrudan sorumlu olup, bu karları kişisel gelir vergisi beyannamesi üzerinden vergilendirir. Bu tür şirketlerin yönetimi daha esnek olup, bürokratik işlemler ve maliyetler açısından daha az yorucudur. Ayrıca, şahıs şirketleri, işletme sahiplerine işlerini kendi tercihleri ve stratejileri doğrultusunda yönlendirme özgürlüğü sunar. Bu yapı, özellikle kişiye özel hizmetler, perakende ticaret, ufak çaplı üretim ve çeşitli hizmet sektörlerinde popülerdir. Ancak, işletme sahibinin sınırsız sorumluluğu, riskleri de beraberinde getirir, bu nedenle işletmenin finansal ve hukuki yapısının dikkatlice planlanması gerekir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi kurmak, genellikle basit ve hızlı bir süreçtir. İlk adım olarak, şirketin adı, faaliyet alanı ve adresi gibi temel bilgilerle bir iş planı hazırlanır. Daha sonra, gerekli evrakların toplanması ve ilgili resmi kurumlara başvurunun yapılması gerekmektedir.

Şahıs Şirketi Açma Maliyeti

Şahıs şirketi açma maliyeti, birkaç farklı faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir ve genellikle limited şirket kurmakla kıyaslandığında daha düşük maliyetlidir. Bu maliyetler, temel olarak noter harçları, ticaret odası kayıt ücretleri ve muhtemel bazı küçük harçlardan oluşur. Noter harçları, şirketin ticari işlemleri ve imza sirküleri için gereklidir ve bu ücretler noterden notere değişiklik gösterebilir. Ticaret odasına kayıt, şirketin resmi bir ticari kimlik kazanması için zorunludur ve bu işlem için de belli bir ücret alınır. Ek olarak, şirketin vergi levhası alınması ve bağlı olduğu vergi dairesine kaydı da bazı mali yükümlülükleri beraberinde getirir. Diğer potansiyel masraflar arasında, şirketin faaliyet göstereceği sektöre bağlı olarak gerekebilecek özel izin ve lisanslar, iş yeri kira bedeli, ofis malzemeleri ve başlangıçta gerekli olabilecek diğer ekipman alımları yer alabilir. Şahıs şirketi açarken, ayrıca muhasebe hizmetleri ve danışmanlık için de bir bütçe ayrılması tavsiye edilir. Bu maliyetler, girişimcinin iş modeline, sektöre ve yerel koşullara göre farklılık gösterebilir, bu yüzden her aday girişimci kendi durumuna uygun bir maliyet hesaplaması yapmalıdır. Özellikle, şirketin faaliyetlerine başlamadan önce bu maliyetlerin detaylı bir şekilde hesaplanması, uzun vadede finansal planlamada büyük önem taşır.

E-Ticaret İçin Şahıs Şirketi

E-ticaret alanında faaliyet göstermek isteyen girişimciler için şahıs şirketi kurmak, düşük başlangıç maliyetleri ve yönetimin kolaylığı nedeniyle cazip bir seçenek olabilir. Online satış yapabilmek için gereken izinlerin alınması ve e-ticaret yasalarına uygun hareket edilmesi gerekmektedir.

E-Devlet Üzerinden Şahıs Şirketi Kurmak

Türkiye’de e-Devlet sistemi üzerinden şahıs şirketi kurulum işlemleri, belirli adımların takip edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu sistem, geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve kolay bir süreç sunar.

Şahıs Şirketi Kapatma İşlemleri

Şirketin kapatılması için öncelikle vergi dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve ilgili ticaret odasına bildirimde bulunulmalıdır. Ardından, borçların kapatılması ve gerekli kapanış işlemlerinin yürütülmesi gerekir.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekenler

 • İş planı ve şirket adı.
 • Nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi.
 • Ticaret odası kaydı.
 • Vergi levhası ve bağlı olduğu vergi dairesine kayıt.

Limited Şirket Nedir?

Limited Şirket veya kısaltması ile (Ltd. Şti.), sermaye paylarına bölünmüş olan ve her bir ortağın sorumluluğunun yatırdığı sermaye miktarı ile sınırlı olduğu bir şirket türüdür. Bu şirket yapısı, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir model sunar. Limited şirketin en önemli özelliklerinden biri, ortakların şirket borçlarına karşı kişisel mal varlıkları ile sorumlu olmamalarıdır; yani ortakların riski, yatırdıkları sermaye ile sınırlıdır. Şirketin kuruluşu, belirli bir sermaye miktarının yatırılmasını ve şirket sözleşmesinin hazırlanıp noter aracılığıyla onaylanmasını gerektirir. Daha sonra, bu sözleşme ticaret siciline kaydedilir ve şirket resmi bir kimlik kazanır.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket kurmak için öncelikle bir şirket sözleşmesinin hazırlanması gerekmektedir. Bu sözleşme, Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kaydedilmelidir. Kuruluş için gerekli olan evraklar ve adımlar, şirketin faaliyet göstereceği sektöre ve yerel yönetmeliklere göre değişiklik gösterebilir.

Limited Şirket Özellikleri

 • Sorumluluk Sınırı: Ortakların sorumluluğu yatırdıkları sermaye ile sınırlıdır.
 • Yönetim Yapısı: Genellikle daha basit bir yönetim yapısına sahiptirler.
 • Vergilendirme: Gelir üzerinden belirli oranlarda vergi öderler.

Limited Şirket Avantajları

 • Finansal Riskin Sınırlandırılması: Ortaklar, sadece yatırdıkları sermaye kadar risk taşırlar.
 • Esnek Yapı: Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun bir yapı sunar.
 • Vergi Avantajları: Bazı durumlarda vergi avantajları sağlayabilir.

Limited Şirket Kurmak İçin Gerekenler

 • Sermaye: Minimum sermaye miktarı gereklidir.
 • Şirket Sözleşmesi: Noter onaylı bir sözleşme.
 • Ticaret Sicil Kaydı: Resmi kayıt işlemi.

Limited Şirket Vergi Oranı

Limited şirketlerin karşılaştığı vergi oranları, şirketin faaliyet gösterdiği ülkenin vergi mevzuatına göre belirlenir. Genellikle, bu şirketler kurumlar vergisine tabidir. Türkiye özelinde konuşmak gerekirse, limited şirketlerin ödemek zorunda olduğu kurumlar vergisi oranı, genellikle yıllık net kar üzerinden hesaplanır ve belirli bir yüzdelik dilimde sabitlenmiştir. Bu oran, zaman içinde hükümet politikalarına ve ekonomik koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Vergi oranının yanı sıra, limited şirketler ayrıca KDV (Katma Değer Vergisi), muhtasar beyanname üzerinden stopaj vergisi ve diğer çeşitli vergi yükümlülüklerini de yerine getirmek zorundadır. Bunlar, şirketin cirosu, işlem türü ve sektörel özelliklere göre değişkenlik gösterir. Ayrıca, şirketlerin düzenli olarak muhasebe kayıtlarını tutması ve yıllık beyannamelerini vermesi gerekmektedir. Bu vergi yükümlülüklerinin doğru bir şekilde yönetilmesi, şirketin finansal sağlığı ve hukuki uygunluğu için kritik öneme sahiptir.

Limited Şirket Kuruluş Masrafları

Limited şirket kurma maliyeti, şirketin hukuki yapılanmasının bir parçası olarak çeşitli mali yükümlülükleri içerir. Bu masraflar, temelde noter ücretleri, Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıt ücretleri, sermayenin yatırılması ve muhasebe hizmetleri gibi kalemlerden oluşur. Noter harçları, şirket sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması için gereklidir. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne yapılan kayıt, şirketin resmiyet kazanmasını sağlar ve bu işlem için belirli bir ücret alınır. Sermaye yatırımı, şirketin kuruluş aşamasında ortaklar tarafından banka hesabına yatırılması gereken minimum sermaye miktarını ifade eder. Ayrıca, şirketin düzenli muhasebe kayıtlarını tutmak ve vergisel yükümlülükleri yerine getirmek üzere bir muhasebeciyle çalışılması da ek maliyetler arasındadır. Bu masrafların toplamı, şirketin kuruluş bütçesini oluşturur ve bölgeden bölgeye, ayrıca seçilen muhasebe hizmetlerine göre değişiklik gösterebilir. Kuruluş sürecinde karşılaşılabilecek diğer masraflar arasında damga vergisi, ilan ücretleri ve potansiyel danışmanlık hizmetleri de bulunmaktadır. Bu masraflar, şirketin kuruluşunu resmi ve hukuki açıdan tamamlamak için zorunlu olup, şirketin başarılı bir şekilde faaliyete başlaması için kritik öneme sahiptir.

Şahıs şirketi ile limited şirket arasındaki farklar nelerdir?

Şahıs şirketleri (tek kişilik şirket) ve limited şirketleri (limited şirket veya anonim şirket) arasında birkaç temel fark bulunmaktadır. İşte bu iki şirket türü arasındaki önemli farklardan bazıları:

 1. Sorumluluk:

Şahıs Şirketi: İşletme sahibi ile şahıs firması arasında hukuki bir ayrım yoktur. İşletme sahibi, işletmenin borçlarından tamamen sorumludur. Kişisel malvarlığı, işletme borçları için kullanılabilir.

Limited Şirket: Limited şirketlerde, ortaklar genellikle yatırdıkları sermaye ile sınırlı olarak sorumludur. Bu durumda, ortakların kişisel malvarlığı işletmenin borçları için kullanılamaz.

 1. Sermaye ve Ortak Sayısı:
  • Şahıs Şirketi: Tek kişi tarafından kurulabilir ve yönetilebilir. Sermaye gereksinimleri genellikle daha düşüktür.
  • Limited Şirket: Daha fazla sermaye gerektirebilir ve en az iki ortak ile kurulmalıdır. Ayrıca, anonim şirketlerde ortak sayısı genellikle daha fazladır.
 2. Yönetim ve Karar Alma:
  • Şahıs Şirketi: İşletmeyi tek bir kişi yönetir ve kararlar genellikle tek bir kişi tarafından alınır.
  • Limited Şirket: Yönetim kurulu, genel kurul ve diğer organlar aracılığıyla kararlar alınır. Karar alma süreçleri daha karmaşıktır ve ortaklar genellikle ortaklık oranlarına göre oy kullanma hakkına sahiptir.
 3. Muhasebe ve Denetim:
  • Şahıs Şirketi: Muhasebe kayıtları daha basit olabilir ve genellikle daha az denetime tabidir.
  • Limited Şirket: Daha karmaşık muhasebe gereksinimleri vardır ve genellikle düzenli olarak denetlenirler.
 4. Şeffaflık ve Gizlilik:
  • Şahıs Şirketi: Daha az düzenleme ve daha az şeffaflık gereksinimi vardır. İşletme sahibi genellikle daha fazla gizlilikten yararlanabilir.
  • Limited Şirket: Daha fazla şeffaflık ve belge sunma yükümlülüğü vardır. Ortaklar, şirketle ilgili bilgilere daha geniş bir erişim hakkına sahip olabilir.

Bu faktörler, bir işletme sahibinin tercihlerine, işletmenin büyüklüğüne, faaliyet gösterdiği sektöre ve diğer çeşitli etkenlere bağlı olarak değişebilir. İşletme sahipleri, iş ihtiyaçlarına en iyi uygun şirket yapısını seçmek için dikkatlice düşünmelidir. Legal ve mali konularda uzman bir danışmanla görüşmek de bu süreçte faydalı olabilir.

Şirketinizde kullanabileceğiniz dijital çözümler konusunda daha çok bilgi ve teklif almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Şahıs Şirketindeki ürünler Limited Şirketine aktarılabilir mi?

Evet, şahıs şirketinizden kalan ürünleriniz varsa vergiden muaf ve kdv’siz olarak limited şirketinize aktarabilirsiniz.

Şahıs şirketi Limited Şirketine çevrilebilir mi?

Türk Ticaret Kanununa göre Şahıs şirketi Limited Şirketine çevirilebilir.

Tek kişilik Limited Şirket kurulabilir mi?

Tek ortak olarak limited şirket kurabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir