Pos Mutabakat

Firmaların pos hareketleri, ilgili bankaların SFTP alanından NetBT Portal alanına güvenli bir şekilde alınır,
Fiziki ya da sanal tüm pos hareketleri işlem tarihleri ile banka valör tarihleri karşılaştırılarak ileri vadeli nakit
akış durumu raporu oluşturulur;
Tüm işlemlerin ERP sisteminde otomatik muhasebeleşitirilmesi mümkündür.

Sağladığı Avantajlar Nelerdir?
  • Sistem tüm banka ve kredi kartları için kullanılabilmektedir.
  • Tüm fiziki ve sanal pos işlem hareketleri banka, şube ve firma alt kırılımlarında raporlanabilmektedir.
  • Cari hesabınıza yansıyacak, ana para ve bankaların yansıtacağı tüm komisyon tutarları ayrı ayrı ve birlikte raporlanabilmektedir.
  • Banka ile pos işlemlerinde yer alan komisyon tutarlarında karşılabilecek tutar uyuşmazlıkları görüntülenip raporlanması kolayca mümkündür.
  • Pos bloke hesaplarındaki tutarların cari kayda doğru yansıyıp yansımadığını sistem kontrol eder.