Ar-Ge Merkezi

2011 yılından bu yana süren Ar-Ge çalışmaları T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Aralık 2018’de Ar-Ge Merkezi olarak tescil edilmiş ve böylelikle Ar-Ge faaliyetleri Ar-Ge Merkezi çatısı altında sürdürülmeye başlanmıştır.

Ar-Ge Merkezi bünyesinde yazılım geliştirme, blockchain teknolojisi, finansal analiz, optimizasyon ve planlama problemleri, tahminleme, süreç geliştirme, matematiksel modellere dayalı yazılım, bilgi güvenliği vb. alanlarda eş zamanlı olarak Ar-Ge projeleri yürütülmektedir. Ar-Ge çalışmaları ile hem Türkiye’de hem de yurt dışında yeni yatırımlarla büyümeye devam etmeyi planlamakta olup, buna bağlı olarak Ar-Ge odaklı yetişmiş nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacı da sürekli artış göstermektedir.

2020 yılı ve sonrası için Ar-Ge, inovasyon ve eğitime yönelik ciddi yatırım planlaması yapan NetBT, sadece Ar-Ge odaklı finansal yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılacak yazılım ve donanım yatırımlarını yaparak Türkiye’deki sayılı Fintech Ar-Ge Merkezlerinden biri olma hedefiyle ilerlemektedir. Firmanın Ar-Ge Merkezinde, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve firmanın uzman Ar-Ge personeli görev alarak, mevcut yazılım ve yeni geliştirilecek sistemlerdeki gerekliliklerin ve sorunların analiz edilmesi ve bunlara bilimsel temelli kalıcı çözümler üretilmesi hedeflenmektedir.