e-Defter

e-Deftere-Defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin bu sitede duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür. E-Fatura sistemine geçen ilgili kurumların, elektronik defter uygulamasına Ocak 2015 itibarıyla geçmeleri zorunludur. Bu çözüm, kurumların; Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyalarını GİB standartlarına uygun formatta hazırlar.

“NetBT | e-Defter çözümü ile defterleriniz 10 yıl boyunca güvenilir ellerde”

NetBT sunduğu e-Defter çözümüyle kurumların Maliye Bakanlığı standartlarına uygun bir şekilde e-Defter sistemine kısa sürede geçmesini sağlıyor. ERP bağımsız, düşük sahip olma maliyetli ve operasyonel maliyetlerini düşüren bir çözüm sunarak kaynaklarını daha efektif kullanmalarını sağlamaktadır.

NetBT | e-Defter Çözümü Avantajları
  • Daha az kaynak kullanımı sağlar.

  • Defter verilerini dijital olarak, kendi orijinal formatıyla saklayabilme imkânı sunar.

  • Değişen mevzuata göre sürekli güncelleme yapılır.

  • İş süreçlerinde performans artışı ve hata payının düşmesi sağlanır.

  • GİB standartlarına uygun formatta Yevmiye Defteri, Yevmiye Defteri Beratı, Defter-i Kebir ve Defter-i Kebir Beratı dosyaları hazırlanır.

  • Arşivden berat ve detay dosyaları görüntülenebilir.

  • GİB’e yapılacak yasal bildirim sürecini kolaylaştırır.

  • Kullanıcı dostu tasarım ile dosyaları kolaylıkla hazırlmanıza yardımcı olur.

  • Anahtar teslim sunulur. Kurumsal tecrübe ve güvenilir ekip ile süreçleriniz yönetilir.