e-Fatura Sorgulama Nasıl Yapılır?

e-fatura-sorgulama-nasil-yapilir

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğ ile 2020’de yürürlüğe giren e-Fatura uygulaması orta ve büyük ölçekli şirket veya firmaları doğrudan etkiledi. Tebliğe göre 5000 TL ve üzeri fatura kesen mükelleflerin e-Fatura uygulamasını kullanmaları gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe giren e-Fatura her ne kadar zorunlu olarak gözükse de aslında mükelleflere oldukça kolaylık sağlıyor.

e-Fatura nedir?

Teknoloji hızla çalışma stilimizi, alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Yakın zamanda geleneksel yöntem olan manuel faturalama yerini dijitale bıraktığını görüyoruz. Kurumların dijital dönüşümünü kolaylaştıran e-Fatura uygulaması, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde ve gerekli bilgilerin yer aldığı elektronik fatura belgesidir. Her ne kadar zorunlu olduğu için negatif bir algı oluşsa da eski tip faturalama sürecine göre oldukça hızlı ve pratiktir. Dijital ortamda hazırlanan e-Fatura kağıt fatura ile aynı hukuki niteliğe sahiptir.

e-Fatura’nın yararları nelerdir?

 • Masrafları sıfıra düşürme: Faturalama sürecinden kağıt, arşiv, posta, noter gibi süreçlerin tamamen dijitale aktarılması ile bu kalemlerin maliyeti e-Faturalama ile ortadan kalkar.
 • Geniş saklama alanı: Fiziki faturalara yer ayırmak yerine dijital ortamda tüm faturaları arşivlemeyi sağlar. Böylece geçmiş faturalara erişimi kolaylaştırır.
 • Çevre dostu: e-Fatura sistemi sayesinde kağıt basımını engelleyerek doğayı korumaya yardımcı olur.
 • Hata payını minimum seviyeye indirme: Hızlanan faturalama süreçlerinde her ne kadar hata payı yüksek gözükse de aslında e-Fatura sürecinde hata payı minimum seviyede oluyor. Çünkü kesilen faturalar e-Fatura kapsamında olup olmayacağını ana veri entegrasyonu ile sağlayarak hatasız fatura gönderimi sağlanıyor. Ayrıca hata oluşan faturaların daha sonradan tekrar düzeltilebilmesi de hata oranını düşürmeye yardımcı oluyor.

e-Fatura Mükellefleri Kimlerdir?

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 1 Ocak 2019 tarihinde yayınladığı tebliğe göre;

 • e-İrsaliye uygulaması kullanmak zorunda olan mükelleflere,
 • 2018 brüt satışı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,
 • 2018 ve 2019 yıllarına ait brüt satışı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,
 • 2020 ya da sonrasına ait brüt satışı  5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere,
 • 4760 sayılı kanuna ekli I sayılı listedeki malların ithali, imali, teslimi gibi faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan mükelleflere,
 • ÖTV kanununa ekli III sayılı listede mevcut olan malları inşa, imal ve ithal edenlere,
 • 6563 sayılı kanunda tanımlanan hizmet aracılarına
 • 5957 sayılı kanuna göre komisyoncu ya da tüccar olarak sebze-meyve ticaretiyle uğraşanlara,
 • E-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda olup e-fatura uygulaması kullanacak olanlara

e-Fatura kullanımı zorunlu tutulmuştur.

e-Fatura tebliğine https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509_1.pdf?id=100

adresinden ulaşabilirsiniz.

e-Fatura’ya nasıl geçilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğe göre eğer e-Fatura mükellefi iseniz geçiş için;

 • Gelir İdaresi Başkanlığı Portali
 • Gelir İdaresi Başkanlığı Portali Entegrasyonu
 • Gib Özel Entegratör firmaları

ile kolayca başvuruda bulunabilirsiniz.

e-Fatura Sorgulama Nasıl ve Nereden Yapılır?

Mükellefler önceden oluşturdukları faturaları görüntülemek için Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait efatura.gov.tr adresini kullanabilirler. Fatura sorgulaması için TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası olması yeterlidir. Mükellefler TC kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile giriş yaparak faturalarını sistemden rahatlıkla sorgulayabilirler.

SAP ile tamamen uyumlu çalışan  e-Fatura çözümümüz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura arasındaki fark nedir?

E-arşiv fatura, e-faturanın saklanması mükellef tarafından zorunlu tutulan nüshasıdır. E-arşiv faturalarının kesilmesi de zorunludur fakat bu faturalar alıcıya gönderilmez. E-arşiv faturaları, GİB’e rapor edilmelidir. Bu raporlar, faturanın düzenlenmesini takip eden ayın 1. günü ile 15. günü arasında gönderilmelidir.

Kağıt fatura ve e-Fatura arasındaki fark nedir?

Fiziki farklılıkların dışında iki faturalama tipinin arasında bir fark yoktur. Bu yüzden kağıt fatura ve e-Fatura hukuki olarak aynı niteliğe sahiptir.

e-Fatura kimler için zorunlu?

5000 TL ve üzeri fatura kesen firmalar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan e-Fatura portalı üzerinden e-Fatura kullanmak zorundadır.

Yazar Ümran Bingöl
Author:
Ümran BİNGÖL, NetBT Dijital Dönüşüm ve Danışmanlık Hizmetleri bünyesinde Dijital Pazarlama çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca Finans sektöründe yer alan gelişmelerin resmi kaynaklardan yola çıkarak kullanıcılara ulaştırılması üzerine çalışmalar yürütmektedir.